Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #60

30 czerwca 1911 r. – w Szetejniach przyszedł na świat Czesław Miłosz – wybitny polski poeta, eseista, prozaik uhonorowany w roku 1980 literacką Nagrodą Nobla. Doceniany również w USA, czego dowód stanowi tytuł profesora dwóch prestiżowych amerykańskich uczelni: Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda. Konotacje filozoficzne w dorobku Miłosza są szczególnie wyraźne w twórczości powojennej, między innymi w Traktacie moralnym (tom Światło dzienne), w którym autor krytykuje zanik wartości oraz brak moralności, wskazując jednocześnie na potrzebę zmian w ludzkiej mentalności.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Całe kalen­da­rium za okres: maj–czerwiec dostęp­ne jest w nr 2 (14) / 2017 „Filo­zo­fuj!”, któ­ry moż­na zamó­wić > tutaj.

Opra­co­wa­nie: Karo­li­na Mier­czak, Joan­na Luc, Mar­ta Ratkiewcz

Źró­dło fot.: pl.wikipedia.org, CC0

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy