Artykuł

Witold Marciszewski: #2 Mechanizm powstawania i eskalacji urojeń

Kiedy ktoś coś sobie roi, może to być tylko gra wyobraźni, żaden więc powód do niepokoju. Inaczej ma się rzecz z tymże czasownikiem w formie dokonanej „uroić”. To znaczy: wziąć rojenia za prawdę, wbrew rzeczywistości. Osobnika, który w ten sposób ma za nic zasadę niesprzeczności (zob. #1 w „Filozofuj” 2016 nr 2, s. 22–23), nazwijmy urojeniowcem.

Najnowszy numer: Esencja piękna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 24 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Tekst ukazał się w „Filozofuj” 2016 nr 3 (9), s. 22–23. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


Jest nim np. polityk przekonany o mocarstwowym potencjale własnego państwa, mimo jego jawnej słabości gospodarczej, wojskowej, dyplomatycznej itd. Na tę oczywistość urojeniowiec zamyka oczy, a dla podparcia swojej iluzji produkuje nowe. Gdy i te zawodzą, dla ich ratowania wymyśla hipotezy jeszcze bardziej fantastyczne. Tak następuje eskalacja urojeń.

Oto przykłady urojeń politycznych z repertuaru mentalności i propagandy totalitarnej. (a) Teoria naukowa jest błędna i szkodliwa, gdy jej autorem jest żyd. W wyniku rasistowskiego urojenia Niemcy utraciły kapitał intelektualny o kolosalnym znaczeniu dla wygrania wojny; emigracja uczonych pochodzenia żydowskiego decydująco wzmocniła potencjał wojenny USA. Koronny przykład: udział tych uczonych (Einstein, von Neumann, Ulam i inni) w konstrukcji bomby atomowej. (b) Wunderwaffe (niemiecka rakieta V2), nad którą nasi inżynierowie kończą właśnie prace, odmieni los wojny. (c) Przyjdzie nam z pomocą pomyślne zdarzenie, które przewidział astrolog (tak interpretował Hitler nagłą śmierć prezydenta USA w ostatniej fazie wojny). (d) Na przeszkodzie sukcesom stoją utajeni wrogowie: defetyści, fałszerze danych, sabotażyści – wystarczy ich wykryć i zlikwidować (hasła w PRL w okresie stalinowskim).

Czy urojeniowcy respektują psychologiczną zasadę niesprzeczności – w skrócie PNs? Tak oto ją formułuje protoplasta logiki, Arystoteles (384–322 p.n.e.).

PNs: Jest niemożliwe, żeby jeden i ten sam człowiek wierzył równocześnie, że ta sama rzecz jest i nie jest. [Metafizyka, księga Gamma, odc. 3, 1005b].

To zdanie może znaczyć jedno z dwojga, co wykrywa notacja logiczna. Niech x będzie symbolem dowolnego człowieka, a W skrótem zwrotu „wierzy w”. W nawiasie kwadratowym zapisujemy symbole sądów, w które x wierzy. Tak odróżniamy dwa sensy PNs:

PNs-1: ­¬xW[p ∧ ¬­p].
PNs-2: ­¬(xW[p] ­∧ xW[¬­p]).

Wersja 1 jest bezspornie prawdziwa. Nawet malutki Jaś nie znajdzie się w stanie umysłu tak niedorzecznym, iżby sądził, że św. Mikołaj istnieje i zarazem nie istnieje. Co sądzić zaś o wersji 2? Gdy Jaś po raz pierwszy usłyszy o św. Mikołaju i zobaczy go na własne oczy, zrazu uwierzy weń bez zastrzeżeń. Z czasem to i owo przestanie mu się zgadzać, tak że w pewnym stopniu będzie jeszcze wierzyć, a w pewnym już nie. Stan W jest stopniowalny: wierzy się mocniej lub słabiej. Bywają więc sytuacje, gdy jest prawdą o x, że wierzy w p i że wierzy w ­¬p. Słowo „wierzy” (skrótowo W) zastępuje tutaj: „uważa”, „jest przekonany”, „uznaje za prawdę” itp.

Żeby się przekonać, czy formuła PNs-2 jest prawdziwa, sprecyzujmy sens symbolu W, dołączając zmienne czasowe t, u etc. Wtedy xW[p, t] czytamy: x wierzy w p w chwili t.

Następnym doprecyzowaniem jest takie rozumienie W, że nie oznacza ono bezwzględnej pewności, lecz względną przewagę stopnia przeświadczenia co do p nad przeświadczeniem co do ­¬p lub odwrotnie.

Formuła PNs-2 staje się fałszywa, gdy w obu członach wystąpi ta sama zmienna czasowa. Staje się wtedy sprzeczna: w tej samej chwili x wolałby bardziej p niż ¬­p oraz ¬­p bardziej niż p, co jest wbrew własnościom preferencji wyrażanej słowem „woli”.

Gdy zmienna czasowa dotyczy różnych chwil, opisujemy tym sytuację, gdy osoba x w jakiejś chwili wierzy w sąd p, zaś w innej – w jego zaprzeczenie: ¬p. Oddaje to formuła:

PNs-2*: ∃x ∃p ∃t, u(xW[p,t] ∧ xW[­¬p,u] ∧ t ≠ u).

Symbol logiczny istnienia (Egzystencji) ∃ odpowiada polskim frazom: „istnieje”, „jest taki obiekt, że” itp.

Takie oscylacje przekonaniowe nie uchybiają statusowi człowieka myślącego. Uchybiałoby temu naruszanie zasady PNs-1, chroni nas jednak przed tym jakiś bezpiecznik logiczny (zapewne wrodzony naszym mózgom).

Typowym źródłem urojeń jest następująca sytuacja: x ma złudne przekonanie p o potędze swego państwa. Zna też dane d, z których obiektywnie wynika zaprzeczenie zdania p, czyli zachodzi zależność (oddaje ją strzałka): [Z:] d ⇒­ ¬p. Z tych przesłanek wynika: p ∧ ¬p. Ale jeśli x nie jest świadom Z, to pomimo znajomości d, zasady PNs-2* nie narusza.

Co jednak znaczy: „nie ma świadomości Z”? Przekonania mają różną siłę i różny poziom aktualizacji (raz się je pamięta, raz nie). Przekonanie słabe i rzadko się wynurzające na poziom świadomości jest podatne na zepchnięcie w podświadomość pod presją emocjonalną. W ten właśnie sposób sąd może uniknąć naruszenia zasady PNs. Inny sposób uniknięcia niekonsekwencji to kwestionowanie wiary­godności d za pomocą teorii spiskowej, że wrogie siły fałszują dane; ale ceną jest wydłużanie ciągu urojeń.

Urojeniowiec może też kwestionować np. zależność energii od masy (E = mc2). Naziści uznali ją za wymysł żydowski, co – według ich rasistowskiej mitologii – odbierało jej wiarygodność naukową. Widzimy tu znów eskalację iluzji, uciekanie coraz bardziej w nierzeczywistość, a to odbiera zdolność zmieniania rzeczywistości.

Ma niejeden z urodzenia,
że się wdaje w urojenia.
By zachować konsekwencję,
nowych rojeń tka sekwencję,
ale świata tym nie zmienia.


Witold Marciszewski – Profesor, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie logiki. Wykładał na UW, w Collegium Civitas, Uniwersytecie w Salzburgu i in.  Typowa dla jego twórczości książka to Logic from a Rhetorical Point of View (Wyd.  de Gruyter). Prowadzi blog: marciszewski.eu.  Ulubione zajęcie: rozmowy z żoną na wszelkie tematy.

Tekst jest dostępny na licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 PolskaW pełnej wersji graficznej można go przeczytać > tutaj.

< Powrót do spisu treści numeru.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy