Archive - 5 lipca 2019

Dowcip filozoficzny

Refleksja

Sir Peter Fred­er­ick Straw­son (1919–2006) był jed­ną z najbardziej znanych postaci powo­jen­nej filo­zofii oks­fordzkiej. Jego sposób bycia cechowała...

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy