Archive - 5 lipca 2019

Dowcip filozoficzny

Refleksja

Sir Peter Fre­de­rick Straw­son (1919–2006) był jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych posta­ci powo­jen­nej filo­zo­fii oks­fordz­kiej. Jego spo­sób bycia...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy