Archive - 8 listopada 2019

Dowcip filozoficzny

Deszcz

Fry­de­ryk Nie­tz­sche jako dziec­ko był nie­by­wa­le wręcz odpo­wie­dzial­ny. Pew­ne­go dnia po ukoń­cze­niu lek­cji (uczęsz­czał wów­czas...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy