Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Naukowa „Filozofii w praktyce” przyznana!

Czasopismo „Filozofia w praktyce” podjęło inicjatywę przyznania nagrody naukowej autorowi pracy opublikowanej w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016. W konkursie rozpatrywane są pozycje autorstwa doktorantów lub pracowników polskich jednostek naukowych. Pierwszą laureatką nagrody została dr Joanna K. Malinowska.

Joanna K. Malinowska posiada doktorat z filozofii (UAM) i magisterium sztuki (UAP). Wykłada w School of Form (SWPS), jest aktywistką społeczną; naukowo związana z Instytutem Filozofii UAM. Wspomnianą nagrodę otrzymała za artykuł pt.: Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w  czasopiśmie „Synthese”. Popularnonaukowa wersja tekstu ukazała się na łamach „Filozofii w Praktyce” pt.: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego.

Dla zobrazowania treści artykułu – poniższe streszczenie:

Efektem innej rasy najczęściej określa się zjawisko polegające na problemach z różnicowaniem i rozpoznawaniem przedstawicieli innych grup etnicznych. Często opisuje się go jako wrażenie, że „oni wszyscy wyglądają tak samo”. W tekście opublikowanym pierwotnie w „Synthese” pokazuję, że efekt innej rasy rozumiany jako odrębny fenomen po prostu nie istnieje. Problemy z rozpoznawaniem i różnicowaniem przedstawicieli innych grup etnicznych są jedynie jednymi z wielu przykładów zjawiska, które nazywam efektem jednorodności nieznanego, zachodzącym wtedy, gdy to, co obce, wydaje nam się jednorodne.

Popularnonaukowa wersja pracy jest dostępna > tutaj.

Nagroda przyznawana jest przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (wydawca „Filozofii w Praktyce”) oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne, a sponsorem FwP w roku 2017 są Fundacja PZU i Instytut Filozofii UJ.

Filozofia w praktyce” organizuje również konkurs dla studentów na pracę z zakresu tzw. filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych miało być bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym, ekologią czy konfliktami zbrojnymi.

Wśród grona laureatów znaleźli się Szymon Sauer, Igor Awdiejew, a zwyciężczynią konkursu została Weronika Uryś, której przyznano nagrodę za pracę: Odpowiedzialność jednostek za zbrodnie wojenne.

Filozofia w praktyce” to czasopismo i portal, który ma na celu popularyzowanie filozofii jako dziedziny atrakcyjnej dla współczesnego człowieka. „Filozofia w praktyce” to miejsce, gdzie podejmuje się tematy związane ze współczesnymi konfliktami i spogląda na nie z perspektywy osoby zgłębiającej filozofię.

 

Więcej informacji:
http://filozofiawpraktyce.pl/konkurs/
http://filozofiawpraktyce.pl/

Opracowała: Julia Skakovska

Tagi

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy