Ogłoszenia

Prenumerata 2020

Ogłaszamy warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2020. Wśród tematów numerów dwa wybrane przez Was. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Zapisz się do naszego newslettera

Ogłasza­l­iśmy już tem­aty numerów mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” w roku 2020 (zob. tutaj). Przy­pom­i­namy, że dwa spośród nich wybrali Czytel­ni­cy w przy­go­towanej przez nas ankiecie. Są to tem­at 3 – Utopie oraz tem­at 6 – Współczesne mity (zob. wyni­ki anki­ety). Pozostałe tem­aty wybrała redakc­ja. Przy­pom­i­namy więc pełny zestaw tem­atów:

 1. Isto­ta rzeczy
 2. Tajem­ni­ca życia
 3. Utopie
 4. Czy żyje­my w symu­lacji?
 5. Zło
 6. Współczesne mity

 

Po 5 lat­ach utrzymy­wa­nia niezmi­en­nej ceny egzem­plarza musimy tę cenę pod­nieść do 12 zł (w tym 5% VAT). Powo­dem zmi­any są ros­nące ceny kosz­ty utrzy­ma­nia redakcji i wyda­nia numerów. Mamy nadzieję, że pod­wyż­ka nie będzie dla Was bard­zo dotk­li­wa. Numery moż­na będzie kupić:

 • w naszym sklepie inter­ne­towym > tutaj.
 • salonach Empiku w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • salonikach pra­sowych Ruchu, Inmedio, Relay, Świat Prasy i innych w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach tworzącej się sieci sprzedaży „Filo­zo­fuj!” – więcej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2020 również ulegnie zmianie – 70 zł (w tym 5% VAT).

 • Dostawa gratis! W cenie prenu­mer­aty są kosz­ty przesył­ki wszys­t­kich egzem­plarzy lis­tem zwykłym.
 • Zamaw­ia­ją­cy, którzy chcą zamówić przesyłkę pole­coną dla wszys­t­kich egzem­plarzy, będą musieli dopłacić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu należy w koszyku, w opc­jach wysył­ki wybrać: Przesył­ka pole­cona x 6 — prenu­mer­a­ta.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzymy miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy