Ogłoszenia

Prenumerata 2020

Ogłaszamy warunki prenumeraty i sprzedaży egzemplarzy drukowanych magazynu „Filozofuj!” na rok 2020. Wśród tematów numerów dwa wybrane przez Was. Ciekawi? Zapraszamy do lektury.

Ogłasza­l­iśmy już tem­aty numerów mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!” w roku 2020 (zob. tutaj). Przy­pom­i­namy, że dwa spośród nich wybrali Czytel­ni­cy w przy­go­towanej przez nas ankiecie. Są to tem­at 3 – Utopie oraz tem­at 6 – Współczesne mity (zob. wyni­ki anki­ety). Pozostałe tem­aty wybrała redakc­ja. Przy­pom­i­namy więc pełny zestaw tem­atów:

 1. Isto­ta rzeczy
 2. Tajem­ni­ca życia
 3. Utopie
 4. Czy żyje­my w symu­lacji?
 5. Zło
 6. Współczesne mity

 

Po 5 lat­ach utrzymy­wa­nia niezmi­en­nej ceny egzem­plarza musimy tę cenę pod­nieść do 12 zł (w tym 5% VAT). Powo­dem zmi­any są ros­nące ceny kosz­ty utrzy­ma­nia redakcji i wyda­nia numerów. Mamy nadzieję, że pod­wyż­ka nie będzie dla Was bard­zo dotk­li­wa. Numery moż­na będzie kupić:

 • w naszym sklepie inter­ne­towym > tutaj.
 • salonach Empiku w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • salonikach pra­sowych Ruchu, Inmedio, Relay, Świat Prasy i innych w całej Polsce – więcej infor­ma­cji > tutaj.
 • w punk­tach tworzącej się sieci sprzedaży „Filo­zo­fuj!” – więcej infor­ma­cji > tutaj.

Cena prenumeraty 2020 również ulegnie zmianie – 70 zł (w tym 5% VAT).

 • Dostawa gratis! W cenie prenu­mer­aty są kosz­ty przesył­ki wszys­t­kich egzem­plarzy lis­tem zwykłym.
 • Zamaw­ia­ją­cy, którzy chcą zamówić przesyłkę pole­coną dla wszys­t­kich egzem­plarzy, będą musieli dopłacić 14,99 zł (w tym 23% VAT). W tym celu należy w koszyku, w opc­jach wysył­ki wybrać: Przesył­ka pole­cona x 6 — prenu­mer­a­ta.

Prenumeratę można zamówić już teraz > tutaj.

Czy WIECIE, ŻE…

Życzymy miłej i owoc­nej lek­tu­ry! Filo­zo­fu­j­cie!

Redakc­ja

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy