Tag - tożsamość

Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: Co sprawia, że ty to ty? – scenariusz lekcji etyki/filozofii dla klas IVVIII

Cele ogóle roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści wnioskowania dostrze­ga­nie róż­nych punk­tów widzenia kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści two­rze­nia argumentów roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści uza­sad­nia­nia pod­ję­tej decyzji posze­rza­nie wie­dzy doty­czą­cej tożsamości Cele operacyjne Uczeń:...

Czytaj więcej
Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy