Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #28: Piąta próba króla Zorna

Zapisz się do naszego newslettera

Przy następ­nym więźniu król Zorn zaczął się niecier­pli­wić. Szy­bko wymyślił nową zagad­kę i wysłał pomoc­ników do wyko­na­nia napisów i zami­any zawartoś­ci pokoi. Strażnikowi zaś kazał naty­ch­mi­ast przyprowadz­ić następ­nego więź­nia.

O, już tu jest?” – zdzi­wił się król. – „Moi pomagierzy jeszcze nie zaw­iesili napisów na drzwiach. No trud­no.”

Królu, jak to? Jak mam rozwiązać zagad­kę, jeśli nie wiem, co jest napisane na drzwiach?”

Weź te tablicz­ki i przeczy­taj napisy. Tak się aku­rat skła­da, że tę zagad­kę możesz rozwiązać bez infor­ma­cji, gdzie która z nich wisi. Pamię­taj tylko, że jeśli w poko­ju po lewej stron­ie (w poko­ju I) jest gar­niec zło­ta, to napis, który powinien zna­j­dować się na jego drzwiach jest prawdzi­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis powinien być fałszy­wy. W poko­ju po prawej stron­ie zaś (w poko­ju II) jest prze­ci­wnie: jeśli jest w nim gar­niec zło­ta, to napis, który powinien zna­j­dować się na jego drzwiach jest fałszy­wy, a jeśli jest w nim niedźwiedź, to napis powinien być prawdzi­wy. Tak samo jak poprzed­nio, w obu poko­jach mogą być gar­nce lub niedźwiedzie albo też w jed­nym może być gar­niec, a w drugim niedźwiedź. Znalezie­nie gar­nca ze złotem gwaran­tu­je wyjś­cie na wol­ność, a niedźwiedzia – pożar­cie przez głod­nego zwierza”.

A oto napisy na tabliczkach:

TYM POKOJU JEST NIEDŹWIEDŹ.

OBU POKOJACH SĄ NIEDŹWIEDZIE.

Który pokój powinien wybrać więzień?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: Ray­mond Smullyan, Dama czy tygrys? oraz inne zagad­ki log­iczne, Warsza­wa 2004.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy