Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #31: Jak wyjąć monetę z butelki?

Zapisz się do naszego newslettera

Zako­rkowane butel­ki mogą mieś­cić wiele rzeczy: od wina, przez miniatur­owe mod­ele statków, po listy, jeśli zde­cy­du­je­my się wrzu­cić je do morza i poz­wolić unosić na mors­kich falach. Tym razem jed­nak taka butel­ka służy jako przed­miot zagad­ki. A oto i zagad­ka:

W ramach egza­minu wstęp­nego do wymar­zonej szkoły dosta­jesz zako­rkowaną butelkę z mon­etą w środ­ku. Twoim zadaniem jest wydostanie mon­e­ty ze środ­ka. Nie możesz jed­nak wyciągnąć kor­ka, rozbić butel­ki ani wydłubać w korku dzi­ury. Śred­ni­ca mon­e­ty jest mniejsza od śred­ni­cy szyj­ki butel­ki.

Jak wyciąg­niesz mon­etę z butel­ki?


Opra­cow­ane na pod­staw­ie: J. Brem­n­er, P. Carter, K. Rus­sel, 400 testów IQ, łamigłówek, zagadek log­icznych, zadań matem­aty­cznych, Warsza­wa 2009.

Więcej zagadek log­icznych zna­jdziesz w naszym dziale Zagad­ki log­iczne.

Rozwiązanie zagad­ki zna­jdziesz tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy