Filozofia w szkole

Materiały dydaktyczne do podręcznika „Źródła mądrości”

Jesienią nakładem Wydawnictwa Academicon i pod patronatem magazynu „Filozofuj!” powstał podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, dostosowany do najnowszej podstawy programowej. Nadszedł czas na udostępnienie materiałów dydaktycznych do podręcznika.

O podręczniku

Autorem pierwszej części podręcznika jest prof. Jacek Wojtysiak, znany i ceniony filozof akademicki, autor wielu książek, członek rady naukowej magazynu „Filozofuj!”, świetny dydaktyk, z dużym stażem nauczycielskim w szkole, współtwórca obecnie obowiązującej podstawy programowej do filozofii w zakresie podstawowym dla liceum i technikum (z 30 stycznia 2018). Zaletą podręcznika Źródła mądrości jest interesująca, spójna i potoczysta narracja, którą prowadzi autor oraz podanie ciekawych informacji uzupełniających bez nadmiarowych treści. Do każdej lekcji dołączone są propozycje lektur uzupełniających i poszerzających wiedzę oraz dwojakiego rodzaju zadania: 1) sprawdzające wiadomości nabyte w trakcie lekcji oraz 2) skłaniające do filozofowania na własną rękę.

 


 

zrodla_madrosci_baner 1
zrodla_madrosci_baner 3
zrodla_madrosci_baner 2
zrodla_madrosci_baner 1 zrodla_madrosci_baner 3 zrodla_madrosci_baner 2

 


 

Zamów podręcznik teraz


Podręcznik zawiera też wszystkie teksty źródłowe wymienione w podstawie programowej (obowiązkowe i opcjonalne). Są one – podobnie jak lekcje z pierwszej części podręcznika – zaopatrzone w zadania inspirujące do samodzielnego myślenia. Zarówno teksty źródłowe, jak i zadania przygotował dr Marcin Iwanicki – ceniony nauczyciel akademicki, stały współpracownik magazynu „Filozofuj!”, entuzjasta edukacji filozoficznej.

Więcej na temat samego podręcznika przeczytacie > tutaj.

Dodatki

Pod koniec października uruchomiliśmy kurs e‑learningowy, w ramach którego można obejrzeć filmiki przedstawiające poszczególne lekcje zawarte w podręczniku (zrodla-madrosci.pl). W tym momencie udostępniamy komplet tradycyjnych materiałów dydaktycznych do podręcznika: program nauczania, plan dydaktyczny i plan wynikowy. Ufamy, że ułatwią one Nauczycielom pracę z podręcznikiem. W najbliższych dniach dodamy do tego zestawu jeszcze dwie przykładowe lekcje z pogramu.

Czym charakteryzyje się Program? Przyjmuje się w nim koncepcję nauczania filozofii jako dyskutowania problemów oraz wdrażania do obcowania ze specyficznymi dziełami kultury nie zaś jako przekonywania do określonego światopoglądu czy też jako wykładania określonej doktryny.

Jak piszą twórcy Programu:

w nauczaniu filozofii nie chodzi bowiem o to, by uczeń stał się wyznawcą określonego światopoglądu (np. religijnego czy scjentystycznego) lub zwolennikiem określonej doktryny filozoficznej (np. materializm czy dualizm psychofizyczny), lecz by umiał dostrzegać i rozpatrywać problemy filozoficzne – zarówno w aspekcie merytorycznym (pytania, odpowiedzi, tezy, argumenty, ocena logiczna wypowiedzi), jak i ogólnokulturowym (np. filozofia jako inspiracja do twórczości artystycznej i różnorakich postaw życiowych). Umiejętność identyfikowania i krytycznego rozpatrywania problemów filozoficznych stanowi podstawę niedogmatycznego wyboru określonej doktryny filozoficznej oraz pozwala świadomie kształtować własny światopogląd.

Program ponadto hołduje idei nauczania zintegrowanego (holistycznego). Jak bowiem przekonują autorzy:

kształcenie filozoficzne powinno obejmować wszystkie istoatne wymiary, funkcje i procesy edukacyjne. Program zakłada, że realizacja poszczególnych tematów będzie wymagała uwzględnienia wszystkich kluczowych funkcji edukacji filozoficznej w szkole ponadpodstawowej.

W zwiazku z tym propozycja realizacji każdego z wyszczególnionych w podstawie programowej tematów będzie uwzględniać wszystkie cztery podstawowe funkcje edukacji filozoficznej: 1) poznawczą (wyselekcjonowana wiedza z zakresu filozofii); 2) praktyczno-logiczną (kształcenie umiejętności rzetelnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia oraz jasnego wyrażania myśli w dialogu z innymi); 3) praktyczno-wychowawczą (wspomaganie refleksji ucznia nad fundamentalnymi problemami światopoglądowymi, w szczególności aksjologicznymi i etycznymi, oraz rozwijanie wrażliwości aksjologiczno-moralnej i wybranych postaw moralnych); 4) korelacyjną (integrowanie wiedzy z zakresu różnych przedmiotów szkolnych oraz zorientowanie na rozwijanie uniwersalnie ważnych umiejętności i kompetencji.

Program uzupełnia szczegółówo rozpisany plan dydaktyczny, plan wynikowy oraz dwa przykładowe scenariusze lekcji (nr 23 i 24).

O autorach Programu

Jacek Frydrych – dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii; nauczyciel mianowany, ekspert Centralnej Komisji Edukacyjnej. W latach 1998–2019 nauczyciel akademicki; od 2004 nauczyciel filozofii i etyki w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Współautor podstawy programowej w zakresie filozofii i etyki oraz publikacji: Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpostawowej. Filozofia, etyka (2019). Autor i realizator szkoleń dla konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli (we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji). Autor programu nauczania: „Filozofia i literatura”.

Jacek Wojtysiak – profesor filozofii; wieloletni wykładowca Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autor sześciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularyzatorskich; kilka lat uczył filozofii w liceum, a do dziś chętnie filozofuje z młodzieżą, w tym ze swoimi synami i bratankiem; tak jak Arystoteles oraz Immanuel Kant lubi spacery w poszukiwaniu złotego środka.


Poniżej prezentujemy materiały w plikach do pobrania.


Program nauczania w formacie w PDF.


Plan dydaktyczny w formacie w PDF.


Plan wynikowy w formacie w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy