Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: Czy zło istnieje? (Zło – cz. 1) – scenariusz cyklu zajęć dla klas VII-VIII

Cele ogólne

 • Rozwijanie wiedzy na temat dobra i zła jako kategorii filozoficznej.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji.
 • Kształtowanie umiejętności argumentowania i uzasadniania własnych poglądów.

Cele operacyjne

Uczeń:
 • definiuje zło,
 • bierze udział w dyskusji na temat kategorii dobra i zła,
 • analizuje fragment tekstu filozoficznego,
 • charakteryzuje wybrane koncepcje filozoficzne dotyczące zła i jego pochodzenia.

Treści kształcenia

 • dobro
 • zło
 • teodycea
 • koncepcja św. Augustyna

Metody pracy

 • dyskusja
 • burza mózgów
 • mapa myśli
 • praca z tekstem

Środki dydaktyczne

 • tablica (klasyczna/interaktywna) + mazaki w różnych kolorach
 • tekst św. Augustyna, Zło nie istnieje – fragment tekstu dla każdego ucznia
 • czyste kartki
 • materiały piśmiennicze (ołówki, kredki, flamastry)

Formy pracy

 • praca z całym zespołem klasowym
 • praca w parach
 • praca w podgrupach
 • praca indywidualna

Przebieg zajęć

Powitanie

Powitanie uczniów przez osobę prowadzącą lekcję, sprawdzenie obecności, prezentacja tematu oraz przypomnienie zasad pracy (sygnalizujemy chęć zabrania głosu, słuchamy siebie nawzajem, nie przerywamy sobie wypowiedzi, dyskutujemy o poglądach, pomysłach, a nie o osobach itd.)

Wiodący problem: Czy zło istnieje?

NaCoBeZU – Na Co Będziemy Zwracać Uwagę? – informacja o celach lekcji dla ucznia

Dziś zajmiemy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy zło istnieje. Ważne będzie to, co wy o tym myślicie. Będziemy dyskutować, wymieniać się poglądami. Na koniec powiem wam, co o tym zagadnieniu myślał pewien starożytny filozof.

Część główna

 1. Czy zło istnieje? – praca metodą kuli śnieżnej. Uczniowie zapisują w zeszycie swoją odpowiedź na pytanie i wskazują argumenty na potwierdzenie swojego założenia. Następnie pracują w parach, wymieniając się spostrzeżeniami. Finalnie łączą się w czwórki i rozmawiają na temat istnienia zła. Zadanie kończy się omówieniem grupowych ustaleń na forum.
 2.  Mniejsze zło / większe zło – dyskusja. Rozmowa o tym, czy zło zawsze jest takim samym złem, czy też można je jakoś stopniować. Można w dyskusji wykorzystać tekst K. Wieczorka, Dwa złe nie dają dobrego czyli o tym, jak nie usprawiedliwiać nagannego postępowania z „Filozofuj!” 2018 nr 4 (22), s. 32–33.
 3. Teza św. Augustyna – notatka w zeszycie + dyskusja. Prowadzący lekcje podaje tezę św. Augustyna: „Zło nie istnieje”. Nauczyciel pyta Uczniów, jak rozumieją to założenie. Można poszerzyć rozumienie koncepcji św. Augustyna o podanie kilku faktów z jego życia oraz wskazanie kluczowych elementów jego koncepcji (wolna wola).
 4. Mapa myśli. Dzielimy uczniów na 3–4‑osobowe grupy i rozdajemy im materiały plastyczne – arkusze papieru, kredki, flamastry itp. Prosimy, aby na środku kartki zapisali słowo: ARCHÉ i zaprojektowali mapę myśli, zgodnie z informacjami z tekstu. Uczniowie mogą wykonywać rysunki, wpisywać hasła itp.

Część końcowa

Podsumowanie zajęć oraz pożegnanie uczniów.


PDF scenariusza do pobrania


PDF Augustyn zlo do pobrania


PDF Miłosz Unde Malum do pobrania


Marta Kotarba – z wykształcenia pedagog i filozof; psychoterapeutka i nauczycielka akademicka w stopniu doktora. Stale poszukuje nowych inspiracji. Pasjonatka filozofowania z dziećmi, innowacji pedagogicznych oraz metody projektu w edukacji (PBLproject-based learning). Naucza etyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 STO im. prof. Jigorō Kanō, a także wykłada we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Jednocześnie prowadzi prywatny gabinet psychoterapii na warszawskim Mokotowie. Dużo czyta, nieco pisze, działa społecznie. Interesują ją ludzie, ich wybory i drogi, którymi podążają. Nigdy nie odmówi filiżanki dobrej kawy!

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2022 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy