Scenariusze lekcji

Marta Kotarba: Unde malum? (Zło – cz. 2) – scenariusz cyklu zajęć dla klas VII-VIII

Cele ogólne

 • Rozwijanie wiedzy na temat dobra i zła jako kategorii filozoficznej.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji.
 • Kształtowanie umiejętności argumentowania i uzasadniania własnych poglądów.

Cele operacyjne

Uczeń:
 • definiuje zło,
 • bierze udział w dyskusji na temat kategorii dobra i zła,
 • analizuje fragment tekstu filozoficznego,
 • charakteryzuje wybrane koncepcje filozoficzne dotyczące zła i jego pochodzenia.

Treści kształcenia

 • dobro
 • zło
 • teodycea
 • koncepcja św. Augustyna

Metody pracy

 • dyskusja
 • analiza tekstu
 • metoda „śnieżnej kuli”
 • metoda projektu

Środki dydaktyczne

 • tablica (klasyczna/interaktywna) + mazaki w różnych kolorach
 • tekst św. Augustyna, Zło nie istnieje – fragment tekstu dla każdego ucznia
 • czyste kartki
 • materiały piśmiennicze (ołówki, kredki, flamastry)

Formy pracy

 • praca z całym zespołem klasowym
 • praca w parach
 • praca w podgrupach
 • praca indywidualna

Przebieg zajęć

Powitanie

Powitanie uczniów przez osobę prowadzącą lekcję, sprawdzenie obecności, prezentacja tematu oraz przypomnienie zasad pracy (sygnalizujemy chęć zabrania głosu, słuchamy siebie nawzajem, nie przerywamy sobie wypowiedzi, dyskutujemy o poglądach, pomysłach, a nie o osobach itd.)

Wiodący problem: Skąd się bierze zło?

NaCoBeZU – Na Co Będziemy Zwracać Uwagę? – informacja o celach lekcji dla ucznia

Dziś zajmiemy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze zło, którego doświadczamy w naszym świecie.

Część główna

 1. Powtórzenie ustaleń z poprzedniej lekcji. Nauczyciel rzuca piłeczkę czy kłębek włóczki do wybranego ucznia, prosząc aby powiedział, co pamięta z poprzednich zajęć. W dalszej kolejności uczeń, który ma piłeczkę/kłębek, rzuca ją do wybranej osoby i wówczas ta osoba kontynuuje powtarzanie materiału.
 2. Zło nie istnieje – film YT. Uczniowie na podstawie materiału filmowego zapisują, jak św. Augustyn uzasadnia nieistnienie zła.
 3. Praca indywidulana z tekstem św. Augustyna + dyskusja. Uczniowie czytają tekst św. Augustyna. Ich zadanie polega na tym, aby ohashtagować tekst i spróbować wskazać główne wątki/tezy tekstu (tak, aby możliwe stało się przygotowanie wpisu na portale społecznościowe). Swoje odpowiedzi zapisują, a następnie odczytują i rozmawiają o tym, jak rozumieją poglądy św. Augustyna oraz czy i na ile one ich przekonują.
  Nauczyciel może rozszerzyć dyskusję o koncepcję Platona. Warto podkreślić, że chociaż pogląd, że świat stworzony przez Boga jest dobry, wynika z dogmatów wiary chrześcijańskiej, ma on również swoje źródło w filozofii greckiej. Według Platona, prawdziwa rzeczywistość jest idealna, a tworzące ją idee są uporządkowane hierarchicznie – najwyższą z nich jest idea dobra, zaś idea zła w koncepcji Platona również nie istnieje.

Część końcowa

Podsumowanie zajęć oraz pożegnanie uczniów.


Pozostałe części cyklu:

Marta Kotarba: Czy zło istnieje? (Zło – cz. 1) – scenariusz cyklu zajęć dla klas VII-VIII

Marta Kotarba: Unde malum? – praca projetkowa (Zło – cz. 3) – scenariusz cyklu zajęć dla klas VII-VIII


PDF scenariusza do pobrania


PDF Augustyn zlo do pobrania


 

Marta Kotarba – z wykształcenia pedagog i filozof; psychoterapeutka i nauczycielka akademicka w stopniu doktora. Stale poszukuje nowych inspiracji. Pasjonatka filozofowania z dziećmi, innowacji pedagogicznych oraz metody projektu w edukacji (PBLproject-based learning). Naucza etyki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 STO im. prof. Jigorō Kanō, a także wykłada we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie. Jednocześnie prowadzi prywatny gabinet psychoterapii na warszawskim Mokotowie. Dużo czyta, nieco pisze, działa społecznie. Interesują ją ludzie, ich wybory i drogi, którymi podążają. Nigdy nie odmówi filiżanki dobrej kawy!

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy