Filozofia w szkole Historia filozofii starożytnej Źródła mądrości

Filozoficzne źródła kultury europejskiej – cykl multimedialny

Stworzyliśmy 8-odcinkowy filmowy cykl filozoficzny, który będzie głównym (choć nie jedynym!) elementem kursu e-learningowego, stanowiącego świetną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów, ale też świetny wstęp do filozofowania dla każdego miłośnika mądrości.

Poni­żej lista już opu­bli­ko­wa­nych odcinków:

Wszyst­kie odcin­ki i cały kurs będą dostęp­ne gratis!

 

30 paź­dzier­ni­ka udo­stęp­ni­my na stro­nie zrodla-madrosci.pl cały kurs e‑learningowy, zawie­ra­ją­cy oprócz fil­mów tak­że inne materiały.


Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy