Filozofia w szkole Konkursy Olimpiada Filozoficzna

Znamy tematy prac pisemnych 32. Olimpiady Filozoficznej

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego 32. edycji Olimpiady Filozoficznej! Jedenaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2019 powinni przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Wybierz i opracuj w formie pisem­nej jeden z podanych niżej tem­atów, a następ­nie złóż prace dyrek­torowi szkoły, opiekunowi lub sekre­tar­zowi właś­ci­wego Komite­tu Okrę­gowego Olimpiady do dnia 30 listopa­da 2019 r.

Zain­tere­sowanych wzię­ciem udzi­ału w OF zachę­camy do lek­tu­ry naszego mag­a­zynu (wszys­tkie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szczegól­noś­ci tym, którzy wybiorą tem­at 1., pole­camy numer Oblicza sprawiedliwości, tym, którzy wybiorą tem­at 2., pole­camy numer Prawda, zaś dla tych, który są zain­tere­sowani tem­atem 3., pole­camy numery Gdzie jest mój umysł?, Meandry percepcjiJak dzi­ała język?, tym, którzy wybiorą tem­at 4., pole­camy numer Esencja piękna.


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Rola mitu w polityce. Przedstaw problem odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal

 1. Prawda z perspektywy epistemologicznej i antropologicznej

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Krokos

 1. Byty abstrakcyjne, sensy słów czy reprezentacje umysłowe? Rola pojęcia pojęcia w filozofii umysłu

Opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś

 1. Pop-estetyka. Jakie wartości estetyczne niesie kultura popularna?

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa

 1. Naród. Filozoficzna konstrukcja i dekonstrukcja pojęcia
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniewski
 2. Rozważ następującą myśl Kołakowskiego w kontekście współczesnej filozofii: „W przypadku intelektualistów jedyną sprawą szczególną, za jaką są oni na mocy swojego zawodu odpowiedzialni, jest dobry – czyli porządny i możliwie niemylący – użytek słowa; mniej o prawdę przy tym chodzi jak o ducha prawdy, nikt bowiem nie może obiecać, że nie będzie się mylił, można jednak przechowywać ducha prawdy również w pomyłkach, czyli nie wyrzekać się  czujnej nieufności do własnych słów i własnych identyfikacji, umieć wycofać się z własnych błędów i przechować zdolność samonaprawczą” (L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony?). Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.waw.pl

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz


Zob. wywiady z Mirą Zyśko, Karoliną BassąOlgą Żyminowską – zwyciężczyniami poprzednich edycji OF.

 1. Problemy filozoficzne związane z kłamstwem i pojęciem kłamstwa

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski

 1. Płeć jako pojęcie filozoficzne. Rozważ problem strategii uzasadnia różnicy płci

 Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Malitowska

 1. Mroczne strony myślenia, czyli jakie zagrożenia i wyzwania czyhają na filozofa?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdrenka

 1. Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest arystotelizmem? Rozważ podobieństwa i różnice między systemem Arystotelesa i Akwinaty

Opiekun naukowy:  Krystyna Krauze-Błachowicz

 1. Intuicja czy analiza? Instrumenty poznania i uzasadnia twierdzeń filozoficznych

Opiekun naukowy: Sebastian Kołodziejczyk


Plik PDF do pobrania.


Warto zapoznać się z regulaminem Olimpiady. Postaramy się na bieżąco informować o tematyce eliminacji i wskazówkach bibliograficznych (tekstach, z którymi warto się zapoznać przy pisaniu pracy na powyższe tematy).

Informacje te można znaleźć też w biuletynie „Olimpiada filozoficzna” oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – organizatora Olimpiady.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy