Ogłoszenia

Rok 2023 w redakcji „Filozofuj!” – podsumowania i podziękowania

Właśnie zakończyliśmy 8. rok działalności popularyzatorskiej! Wiele się w tym czasie działo – zobaczcie sami. Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym roku wspierali nas w tych przedsięwzięciach!

Rok 2023 rozpoczęliśmy w składzie: Artur Szutta – redaktor naczelny, Marta Ratkiewicz-Siłuch – sekretarz redakcji, Piotr Biłgorajski, Elżbieta Drozdowska, Błażej Gębura, Robert Kryński, Natasza Szutta, Mira Zyśko – członkowie redakcji, Konrad Olszewski – koordynator marketingu. 

Pierwszy tegoroczny numer F! („Filozofuj!” 2023, nr 1), który ukazał się zgodnie z planem 2 stycznia, poświęcony był problematyce ewolucji. Za koncepcję odpowiadał prof. Zbigniew Wróblewski. Prace redakcyjne nad tym i kolejnymi tegorocznymi numerami podjęli też Piotr Biłgorajski, Błażej Gębura, Robert Kryński, Marta Ratkiewicz-Siłuch, Aleksandra Sitkiewicz, Agnieszka Stańczak, Mieszko Wandowicz. Grafiki i skład przygotowywali: Natalia Biesiada-Myszak, Zuzana Bołtryk, Ewa Czarnecka, Adam Dorot, Florianen vinisi’Siegereith, Anna Koryzma, Lubomira Platta, Małgorzata Uglik, Patrycja Waleszczak, Wojciech Wu Zieliński, Mira Zyśko.

Od 28 lutego kibicowaliśmy uczestnikom lubelskich zawodów okręgowych 35. Olimpiady Filozoficznej (zob. relację z zawodówuroczystego zakończenia). Jak co roku, również aktualną edycję Olimpiady objęliśmy patronatem medialnym.

Na przełomie lutego i marca  zorganizowaliśmy też dwa spotkanie Klubu „Filozofuj!” poświęcone tematowi ewolucji. 24 lutego dyskutowaliśmy w Warszawie o celowości i przypadku w świecie.

1 marca zaś odbyło się pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Białymstoku. Rozmawialiśmy tam o umyśle w kontekście ewolucji.

1 marca do saloników prasowych w całej Polsce trafił 50. numer F!, o autentyczności („Filozofuj!” 2023, nr 2). Prowadzenie merytoryczne numeru wzięła na siebie dr Adriana Warmbier z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

4 maja wyszedł numer z dodatkiem maturalnym, prezentującym ofertę edukacyjną polskich instytutów filozofii (dodatek wyszedł w tym roku naprawdę obszerny!). Głównym zaś tematem numeru 51. była filozofia blockchaina („Filozofuj!” 2023, nr 3). Merytoryczną opiekę nad numerem objął prof. Krzysztof Saja.

9 maja kibicowaliśmy tegorocznym abiturientom zdającym maturę z filozofii (w tym rolu matura odbywała sie w dwóch formułach!), a dzień później zamieściliśmy opracowane przez redakcję odpowiedzi do zadań maturalnych w formule starszejnowszej. Od tego numeru rozpoczęliśmy kurs ontologii w 12. odcinkach autorstwa prof. Arkadiusza Chrudzimskiego.

W czerwcu uczestniczyliśmy, jako patroni medialni, w uroczystym zakończeniu 34. Olimpiady Filozoficznej (zob. relację) i finałach Konkursu logicznego (zob. relację).

Numer zatytułowany „Przyjaźń” („Filozofuj!” 2023, nr 4) miał premierę 1 lipca. Redaktorem prowadzącym numeru została prof. Natasza Szutta.

W ostatnie wakacje zorganizowaliśmy już 5. edycję letniej szkoły dla młodzieży. 1 lipca wyruszyliśmy na 8 dni w Tatry na 5. LSF. Motywem przewodnim szkoły było pytanie: „Co możemy wiedzieć?”. Gośćmi specjalnymi byli: dr Piotr Liski z KUL oraz dr Jakub Pruś i dr Ewa Odoj z Akademii Ignatianum w Krakowie. W Zakopanem oprócz arcyciekawych warsztatów czekały nas: ogniska, mecze siatkówki i piłki nożnej, termy, wspinaczka w Tatrach. Już możecie zapisywać się na tegoroczną szkołę!

358472689_673424434803454_1637658635151642628_n
358425637_673424288136802_4304816610951412509_n
358407096_673424604803437_7508067157005262597_n
IMG_20230705_121659
IMG_20230705_125526
IMG_1155
IMG_1136
357734032_674838834662014_5589914016028045656_n
357757694_674838781328686_3114277402294362374_n
358109080_674838904662007_3898342555014140828_n
IMG_1017
IMG_1162
358472689_673424434803454_1637658635151642628_n 358425637_673424288136802_4304816610951412509_n 358407096_673424604803437_7508067157005262597_n IMG_20230705_121659 IMG_20230705_125526 IMG_1155 IMG_1136 357734032_674838834662014_5589914016028045656_n 357757694_674838781328686_3114277402294362374_n 358109080_674838904662007_3898342555014140828_n IMG_1017 IMG_1162

 

W czasie wyjazdu ustaliliśmy też tematy numerów na rok 2024.

1 września ukazał się 53 numer F! poświęcony przypadkowi i konieczności („Filozofuj!” 2023, nr 5). Redaktorem prowadzącym numeru został prof. Przemysław Gut z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Temat numeru został wybrany przy współudziale Patronów.

11 września uczestniczyliśmy w 12. Polskim Zjeździe Filozoficznym w Łodzi.

 

3 listopada wyszedł ostatni tegoroczny numer F! („Filozofuj!” 2023, nr 6), poświęcony antynatalizmowi (już w otwartym dostępie!).  Redaktorami prowadzącymi zostali nasza redakcyjna koleżanka Mira Zyśko oraz dr Marcin Iwanicki. Numer udało się wydać dzięki Waszemu wsparciu (zorganizowaliśmy zbiórkę na numer).

Jednym z najważniejszych dla naszej fundacji wydarzeń w roku była organizacja pierwszej edycji Konkursu im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą filozoficzną książkę roku.

Zwieńczeniem Konkursu była gala, która miała miejsce w Lublinie 16 listopada, w Światowy Dzień Filozofii. W jej ramach odbył się panel dyskusyjny „Wydawanie książek filozoficznych dziś”. Wydarzeniami towarzyszącymi gali były wystawa ilustracji z magazynu „Filozofuj!” i spotkanie Klubu „Filozofuj!” dla młodzieży na temat „Przypadek i konieczność”.

 

W ciągu minionego roku kontynuowaliśmy prowadzenie na naszym portalu cykli: „Kursu myślenia krytycznego”, multimedialnego „Warto filozofować” i felietonowych „We władzy spojrzenia. Fragmenty o sztuce i jej teorii” oraz „Czego nie wiemy o filozofii średniowiecznej”. Ostatni z tych cykli właśnie wydajemy w postaci książkowej. Tym samym inaugurujemy nową serię: „Biblioteka Filozofuj!”! Spodziewajcie się w jej ramach kolejnych pozycji!

Poza tym w tym roku ruszyliśmy z dwoma nowymi projektami wideo. „Miniwykłady F!” to cykl obejmujący kursy z różnych dziedzin filozofii w kompaktowej formie.


 

Goniec filozoficzny” to zaś cykl, w ramach którego zdajemy relacje z najnowszych i najciekawszych publikacji naukowych, które pojawiają się w polskich i zagranicznych czasopismach filozoficznych i omawiać je na wizji w popularny, przystępny sposób.
 
I na koniec wisienka na torcie!
 

Od grudnia zeszłego roku mamy nowe czasopismo filozoficzne: „Laboratorium Mentis”, rocznik publikowany online w otwartym dostępie. Mamy nadzieję, że nowe czasopismo wydawane przez naszą fundację będzie stanowiło godny uwagi, twórczy wkład w rozwój dyscypliny filozoficznej. Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

 


Warto wspomnieć, że według Google Analytics nasz portal od początku jego istnienia w 2017 roku do końca roku 2023 odwiedziło sporo ponad milion użytkowników. Dziękujemy! Nic tak nie motywuje jak świadomość, że nasza praca komuś się przydaje i służy.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim Autorom tekstów zamieszczanych zarówno magazynie, jak i w serwisie oraz Redaktorom merytorycznym. Dzięki Wam nasi Czytelnicy mogą zapoznawać się z filozofią za pośrednictwem tekstów przygotowanych na najwyższym poziomie oraz zweryfikowanych pod względem treści jak i dopracowanych pod względem formy. Tym większe podziękowania, że zgodziliście się wspierać popularyzację filozofii nieodpłatnie.

Składamy też podziękowania Redaktorom językowym – przede wszystkim Aleksandrze Sitkiewicz, Agnieszce Stańczak i Mieszkowi Wandowiczowi oraz Grafikom i Ilustratorom: Paulinie Belcarz, Natalii Biesiadzie-Mysiak, Zuzannie Bołtryk, Hannie Bytniewskiej, Ewie Czarneckiej, Florianen vinisi’Siegereith, Jakubowi Krawczakowi, Annie Koryzmie, Lubomirze Platcie, Izabeli Stawarz, Małgorzacie Uglik, Patrycji Waleszczak, Agnieszce Zaniewskiej, Wojciechowi Wu Zielińskiemu – za uszlachetnienie formy naszego magazynu, dzięki czemu treść łatwiej „przemawia” do umysłów Czytelników, co jest sednem popularyzacji wiedzy.

Dziękujemy wszystkim współpracownikom: Jakubowi Dziedzicowi, Marcinowi Iwanickiemu, Łukaszowi Krzywoniowi, Piotrowi Lipskiemu, Jagodzie Mielczarek, Aleksandrze Miloradović-Tabak, Dorocie Monkiewicz, Mirelli Nawracale-Urban, Aleksandrze Pałce, Wojciechowi Rutkiewiczowi, Pawłowi Sikorze, Rafałowi Wężowi.

Serdecznie dziękujemy Naszym Hojnym Patronom, którzy wspierali nas w minionym roku w projekcie Patronite: Annie Bentyn, Filipowi Chmielewskiemu, Kacprowi Dyrdzie, Piotrowi Elfingerowi, Katarzynie Frąckiewicz, Pawłowi Głazowi, Wojciechowi Grzegorczykowi, Małgorzacie Laskowskiej, Sebastianowi Łasajowi, Michałowi Markowi, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Ani Wilk-Płaszczyk (zob. Galeria Patronów). Dzięki Wam mogliśmy sfinansować część bardzo ważnych prac nad numerami oraz innymi ważnymi inicjatywami, które zostały tutaj skrótowo opisane.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy zaś dla wspierających wydanie ostatniego numeru w roku. Dziękujemy: Annie Czepiel, Bartoszowi Woźnicy, Błażejowi Chmieleckiemu, Bożydarowi Brodzikowskiemu, Damianowi Grzegórskiemu, Damianowi Sobikowi, Danielowi Jankowskiemu, Darii Malickiej, Elizie Białołęckiej, Hubertowi Szyllerowi, Izie, Iwo Gruce, Janowi Opawskiemu, Janowi Swianiewiczowi, Jackowi Malecie, Julii Radojewskiej, Karolowi Zaczyńskiemu, Krzysztofowi, Krzysztof Korzeniewskiemu, Krzysztofowi Otto, Łukaszowi Pacanowi, Łukaszowi Pietrzykowi, Magdalenie Kwiatkowskiej, Magdalenie Michalak, Markowi Hetmańskiemu, Markowi Wareckiemu, Marcinowi Kostyrze, Marcie Habie, Michałowi Świdrowi, Mikołajowi Starzyńskiemu, Monice Bergiel-Klon, Monice Kinowskiej, Oldze Szczęsnowicz, Paniczowi Maciejowi Godek, Patrykowi Stelnickiemu, Pawłowi Lange, Pawłowi Listopadzkiemu, Pawłowi Marzędzie, Piotrowi Warychowi, Piotrowi Z, Przemysławowi Mazurkowi, Sebastianowi Łasajowi, Teresie Kopeć, Tomaszowi Gajewskiemu, Wojciechowi Grycie, Zbigniewowi Burakowskiemu i 71 anonimowym darczyńcom.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Prenumeratorom – za zaufanie i stałą obecność z nami!

Last but not least – dziękujemy wszystkim innym naszym Czytelnikom i Sympatykom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze dzieło popularyzacji filozofii. Dziękujemy też rzeczowym Krytykom – dzięki Wam możemy stale udoskonalać to, co robimy. 

Zachęcamy Was do dalszego wspierania „Filozofuj!”.

Wszystkim życzymy wszelkiego dobra w nowym roku i mocy filozoficznych inspiracji!

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy