Numer

Filozofuj! 2023 nr 4 (52): Przyjaźń

Wydawcą czasopisma jest

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru 4(52)/2023:

Zachęcamy do lektury!


Czy WIESZ, ŻE

Download (PDF, 20.09MB)

 


Redaktor prowadzący numeru: prof. Natasza Szutta

Podziękowania za pracę nad numerem „Przyjaźń” należą się: Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Piotrowi Biłgorajskiemu, Eli Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Marcinowi Iwanickiemu, Robertowi Kryńskiemu, Dorocie Monkiewicz, Redaktorom językowym: Aleksandrze Sitkiewicz, Agnieszce Stańczak, Mieszkowi Wandowiczowi, Grafikom: Paulinie Belcarz, Ewie Czarneckiej, Annie Koryzmie, Lubomirze Platcie, Małgorzacie Uglik, Wojtkowi WU Zielińskiemu, Mirze Zyśko, Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Mirze Zyśko, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Kacprowi Dyrdzie, Piotrowi Elfingerowi, Katarzynie Frąckiewicz, Pawłowi Głazowi, Malgorzacie Laskowskiej, Sebastianowi Łasajowi, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Tomaszowi Szwedowi, Ani Wilk-Płaszczyk. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydanie tego numeru.


Spis treści numeru Przyjaźń:


Czym jest przyjaźń? > Natasza Szutta

Przyjaźń to jedna z najbardziej wartościowych relacji, jakie człowiek może nawiązać w swoim życiu. Znacznie różni się od zwykłej znajomości. Nie jest także tożsama z miłością. Gotowość do przyjaźni oznacza zdolność do przezwyciężania swojego naturalnego egoizmu, czyli do pomyślenia o kimś jako równie ważnym jak ja.


Czy źli ludzie mogą się przyjaźnić? > Artur Szutta

Zdaniem sporej grupy filozofów przyjaźń między złymi ludźmi nie jest możliwa. Takie stanowisko nam, ludziom współczesnym, wydaje się zbyt rygorystyczne. Może wystarczy być trochę dobrym (będąc jednocześnie trochę złym) człowiekiem, aby stać się czyimś przyjacielem?


Przyjaźń, kłamstwa i Cyceron > Wojciech Lewandowski

Prawy charakter przyjaciół jest pewnego rodzaju bezpiecznikiem i warunkiem wyboru przyjaźni w sytuacjach, w których wchodzi ona w konflikt ze sprawiedliwością.

Formy przyjaźni > Bennett W. Helm
W jaki sposób przyjaźń i relacje romantyczne są do siebie podobne,
a w jaki sposób – od siebie różne? Jak powinniśmy rozumieć rozbieżności dotyczące tego, czy relacja jest tym pierwszym, czy tym drugim?

Egoizm w Arystotelesowskiej koncepcji przyjaźni > Olga Dryla

Próbując odpowiedzieć na pytanie, czego potrzeba, by wieść zadowalające, może nawet szczęśliwe życie, większość z nas prędzej czy później pośród innych rzeczy wskaże także przyjaźń; potrzebujemy ludzi, którzy będą nam towarzyszyć – przyjaciół. I choć o przyjaźni lubimy myśleć w kategoriach bezinteresownej wzajemnej troski, to już samo sformułowanie „potrzebujemy przyjaźni” wskazuje na inny aspekt takich związków.

Cyceron o przyjaźni > Artur Szutta

Zdaniem wielu najlepszą książkę o przyjaźni napisał Cyceron. Choć czerpał garściami przede wszystkim z Arystotelesa (zob. na s. 6 tego numeru) i Platona, to w dziełku De amicitia prześcignął on swoich poprzedników, proponując kompletny i głęboki tekst o tym, czym jest i jak ważna jest przyjaźń, jak ją znaleźć oraz jak w niej wytrwać.

Formy przyjaźni > Yuri van Hoef

Czym jest przyjaźń? Nawet jeśli każdy rozumie, co przyjaźń znaczy dla niego samego, to pojęcie jako takie jest jednym z najtrudniej definiowalnych. Od początku dziejów filozofii różni myśliciele próbowali uchwycić sens tego terminu, a próby te podejmowane są i obecnie. Odnosząc się do starożytnej i współczesnej filozofii przyjaźni, chcę wyjaśnić, jak badać przyjaźń polityczną, oraz proponuję pewne rozumienie współczesnej przyjaźni między Polską i Ukrainą.

Fragment z klasyka

Aby wzrastać, potrzebuję przyjaciela gotowego kwestionować moje wybory > Wywiad z prof. Kristjánem Kristjánssonem – światowej sławy specjalistą z dziedziny etyki charakteru i psychologii moralnej

Narzędzia filozofa
Eksperyment myślowy: Władzio, czyli co złego jest w przyjaźni ze złymi ludźmi? > Artur Szutta

Greka i łacina z wielkimi klasykami: Druga strona… drachmy: filozofia, kultura i pieniądze > Krzysztof Bielawski

Kurs logiki: #16. Kiedy człowiek przestaje być trzeźwy? Parę słów o definicjach regulujących > Krzysztof A. Wieczorek

Filozofia społeczna
Śniadanie kontynentalne: #15. Krytyka czystej przyjaźni > Tomasz Kubalica

Filozofia nauki
Krótka historia atomu: Dialog 1. „Skąd się wzięły” atomy i próżnia? > Andrzej Łukasik

Filozofia w filmie
Harold i Maude > Piotr Lipski

Satyra
Sportowa relacja komentatora filozoficznego > Piotr Bartula

Sprawy międzynarodowe > Adam Grobler

Z półki filozofa…
Dlaczego kochamy? > Natasza Szutta
Przetrwają najżyczliwsi > Natasza Szutta

Filozofia z przymrużeniem oka

Drodzy Czytelnicy,

często wygłasza się tezę, że filozofia nie ma już zbyt wiele do zrobienia. To nauka bada świat i tylko jej ustalenia ludzkość powinna brać pod uwagę. Oczywiście bardzo wiele napisano o tym, że nauka nasycona jest mnóstwem filozoficznych założeń i trzeba ciągle o tym pamiętać, gdy próbujemy oszacować, co nauce się udało, a co nie. Jednak pomijając tę kwestię, można wskazać, że z pewnością istnieją fenomeny, które filozofia może badać, nie oglądając się specjalnie na werdykt nauk szczegółowych. Mówiąc ogólnie, będą to kwestie związane z kulturą i etyką. To prawda, że nauka może wiele powiedzieć nam o składzie chemicznym płótna, na którym Sandro Botticelli namalował Primaverę, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że „nie o to chodzi” w percepcji tego dzieła sztuki. Można nie wiedzieć nic o chemii umożliwiającej malarstwo i nadal mieć pełnoprawne doświadczenie estetyczne. Rzecz jasna to niejedyny wyjątek.

W znanym eksperymencie myślowym Arystoteles zostaje teleportowany do współczesnego Cambridge i podejmuje tam studia filozoficzne. Najgorzej radzi sobie z fizyką, biologią i chemią, gdyż nie jest w stanie przeskoczyć różnicy między własnymi ustaleniami a wynikami potwierdzonymi przez współczesną nam naukę. Obraz świata, jaki sugerują te nauki, jest dla autora tego, co nazywamy Etyką Nikomachejską, pogmatwany i niezrozumiały. Inaczej jest jednak z zajęciami z etyki. Tutaj Arystoteles okazuje się najlepszym studentem i przypomina prowadzącym o ważnych rozróżnieniach, potrzeb­nych, by podać adekwatną analizę pojęcia przyjaźni. Autorzy eksperymentu wyprowadzają wniosek, że jeśli taka sytuacja byłaby możliwa, to należałoby ją uznać za podstawę zarzutu wobec uprawiania filozofii. Skoro Arystoteles może mówić to samo, co głosił w Likejonie, to znaczy, że w filozofii nie dokonał się żaden postęp.

Istoty przyjaźni nie dotyczy jednak postęp techno­logiczny. Relacje międzyludzkie, pomimo dokonywania się w różnych sceneriach kulturowych, są dla nas możliwe do zrozu­mienia (nawet jeśli niektórych ich wariantów nie bylibyśmy skłonni dzisiaj zaakceptować) bez istotnego wkładu nauk przyrodniczych. Oczywiście mogą one trafnie zwrócić uwagę na pewne okoliczności, w których zachodzi przyjaźń, ale znowu: nie do tego sprowadza się zrozumienie jej natury. I chociażby z tego powodu, że mikroskop i zderzacz hadronów w tej kwestii muszą uznać wyższość filozoficznego umysłu, warto wrócić do próby ustalenia, czym przyjaźń jest, jakie warunki muszą być spełnione, aby się zrealizowała, i jakie jest jej znaczenie dla ludzkiego życia. Trudno o pilniejsze zadanie dla filozofii w świecie, który wydaje się nam niekiedy miejscem wyjątkowo wrogim i niewygodnym. Tym bardziej jeśli dzieje się tak tylko i wyłącznie z naszego powodu.

Proponujemy Wam zatem w tym numerze analizę przyjaźni. Panoramę problemów dotyczących tej wyjątkowej relacji zarysowuje redaktor prowadząca, Natasza Szutta, w pierwszym tekście wydania, w kolejnych zaś artykułach podejmujemy problemy takie jak moralność przyjaciół (Artur Szutta) i kłamstwo w obrębie przyjacielskiej relacji (Wojciech Lewandowski), a także kwestię odróżnienia przyjaźni od miłości romantycznej (Bennett W. Helm). Klasyczne koncepcje przyjaźni omawiają natomiast Olga Dryla (Arystoteles) i Artur Szutta (Cyceron). Część tematyczną zamyka z kolei artykuł o przyjaźni między narodami (Yuri van Hoef). Nie zapomnijcie też o sięgnięciu do wywiadu (z Kristjá­nem Kristjánssonem) i bogatej części stałej numeru.

Redakcja


Ostatni numer „Filozofuj!” w 2023 roku jest w zagrożeniu. Wspomożesz jego wydanie? Szczegóły > tutaj.

 Download (PDF, 20.09MB)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować