Rocznice

Rok 2021 w redakcji „Filozofuj!” – podsumowania i podziękowania

Aż trudno w to uwierzyć, ale już 7. rok popularyzujemy filozofię, w tym 6. rok pod skrzydłami Fundacji Academicon (w mijającym roku świętowaliśmy 5-lecie jej istnienia)! Zapraszamy do lektury podsumowania naszej działalności w 2021 roku. Przy okazji składamy też podziękowania wszystkim, który przyczynili się do naszego dzieła lub nas w nim wsparli.

Rok 2021 rozpoczęliśmy w składzie: Artur Szutta – redaktor naczelny, Marta Ratkiewicz-Siłuch – sekretarz redakcji, Ela Drozdowska, Natasza Szutta, Błażej Gębura, Robert Kryński – członkowie redakcji; a w ciągu roku do ścisłego grona redakcyjnego dołączył jeszcze dotychczasowy współpracownik „Filozofuj!” – Piotr Biłgorajski.

Mijający rok powitał nas świetną wiadomością, że w Konkursie PAP i MEiN Popularyzator Nauki 2020 zostaliśmy zwycięzcami w kategorii Media!

Pierwszy tegoroczny numer F! (2021, 1/37), który ukazał się zgodnie z planem (mimo grudniowego paraliżu covidowego w redakcji) 4 stycznia, poświęcony był śwaidomości. Za koncepcję odpowiadał prof. Robert Poczobut z Uniwersytetu w Białymstoku. Prace redakcyjne nad tym i kolejnymi tegorocznymi numerami podjęli: Elżbieta Drozdowska, Błażej Gębura, Marcin Iwanicki, Dorota Monkiewicz, Anna Falana-Jafra, Aleksandra Sitkiewicz. Grafiki i skład przygotowywali: Natalia Biesiada-Myszak, Zuzana Bołtryk, Adamowi Dorot, Florianen vinisi’Siegereith, Anna Koryzma, Marek Mosor, Lubomira Platta, Małgorzata Uglik, Hania Urbankowska, Patrycja Waleszczak.

Od 13 lutego do 3 marca kibicowaliśmy uczestnikom lubelskich zawodów okręgowych XXXIII Olimpiady Filozoficznej (w tym roku zawody II stopnia OF były dwuetapowe) (zob. relację z zawodów). Jak co roku, również aktualną edycję Olimpiady objęliśmy patronatem medialnym.

1 marca do saloników prasowych w całej Polsce trafił 38 numer F! poświęcony tematowi tabu (2021 nr 2/38). Koncepcję numeru zaproponował dr Piotr Biłgorajski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dr Biłgorajski opracował też część objaśnień do tekstów (tzw. kapsułki) mające nadać im większy walor popularnonaukowy.

W marcu rozpoczęliśmy też prowadzenie warsztatów filozoficznych dla dzieci, które anonsowaliśmy jeszcze w poprzednim roku. Zajęcia w formie online poprowadziła Dorota Monkiewicz.  Zrealizowaliśmy w sumie 3 bloki tematyczne.

W kwietniu objęliśmy patronatem medialnym i zaczęliśmy regularne publikowanie na portalu odcinków cyklu podcastów popularyzujących filozofię pt. „Pogawędnik filozoficzny” redagowanych przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii UMK w Toruniu: Prof. Marcina T. Zdrenkę, Prof. Adama Grzelińskiego, Prof. Piotra Domerackiego i Mgr Dawida Wincława, wspieranych przez studentów i studentki toruńskiej filozofii, wspólnotę jej przyjaciół oraz zespół Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki IF UMK.

4 maja wyszedł numer z dodatkiem maturalnym, prezentującym ofertę edukacyjną polskich instytutów filozofii. Głównym zaś tematem numeru 3/39 była nieskończoność. Prowadzenia numeru podjął się prof. Krzysztof Wójtowicz, filozof i matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

7 maja kibicowaliśmy tegorocznym abiturientom zdającym maturę z filozofii, a dzień później zamieściliśmy opracowane przez redakcję odpowiedzi do zadań maturalnych.

Również w czerwcu uczestniczyliśmy, jako patroni medialni, w finałach Konkursu logicznego (zob. relację).

Numer zatytułowany „Gry komputerowe” (2021 nr 4/40) miał premierę 1 lipca. Temat numeru został wybrany w ankiecie czytelniczej. Wielki wkład w jego powstanie mieli dr Piotr Lipski i dr Piotr Biłgorajski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy opracowali koncepcję numeru oraz pomogli w redakcji merytorycznej, opracowali kapsułki biograficzne oraz przygotowali kalendarium problemowe będące chronologicznie ułożonym krótkim opisem najważniejszych dla zagadnienia symulacji koncepcji i wydarzeń.

23 lipca w Lublinie odbyła się narada redakcyjna, której owocem było m.in. ustalenie tematów numerów na rok 2022.

W sierpniu rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia i wydania podręcznika do etyki dla szkół ponadpodstawowych.

We wrześniu w redakcji działo się jeszcze więcej.

1 września ukazał się 41 numer F! poświęcony antropocenowi (2021 5/41). Prowadzenia numeru podjął się prof. Zbigniew Wróblewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Temat dość kontrowersyjny, ale jak zwykle staraliśmy się zadbać o pluralizm wypowiedzi i zaprezentować możliwie szerokie spektrum opinii, w tym oddając głos młodemu pokoleniu aktywistów ekologicznych.

Ponieważ we wrześniu 2021 wypadała setna rocznica urodzin Stanisława Lema (i Sejm RP ustanowił w związku z tym bieżący rok Rokiem Stanisława Lema), polskiego wybitnego pisarza-filozofa uczciliśmy Dodatkiem specjalnym do wrześniowego numeru „Filozofuj!”. W celu zgromadzenia funduszy na wydanie większego numeru zorganizowaliśmy akcję zbiórkową na portalu zrzutka.pl, która zakończyła się sukcesem. Wszystkim osobom, które wsparły nas w ten sposób, bardzo dziękujemy!

W tym miesiącu wydaliśmy ponadto książkę ze zbiorem 100 konspektów do filozofowania z dziećmi pod redakcją Łukasza Krzywonia Filozofuj z dziećmi 2 (dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli nas w tym przedsięwzięciu, w tym Wspierającym za pośrednictwem portalu zrzutka.pl).

We wrześniu obchodziliśmy też 5‑lecie Fundacji Academicon. Z tej okazji zorganizowaliśmy dwa wydarzenia: Dzień otwarty w redakcji (którego gościem specjalnym był prof. Jacek Wojtysiak) i wystawę grafik z dotychczasowych numerów magazynu.

23 października zorganizowaliśmy w Lublinie spotkanie Klubu „Filozofuj!” pt. „Czy Stanisław Lem był ateistą?”. Debata była pierwszym od dłuższego czasu spotkaniem Klubu, gdyż warunki pandemiczne wymusiły przerwę w realizacjach. 

Październik był też miesiącem, w którym ruszył cykl rozmów redakcyjnych „Filozof na kanapie” oraz kurs myślenia krytycznego na naszym portalu.

2 listopada wyszedł ostatni tegoroczny numer F! (2021 6/42), poświęcony wątpieniu (już w otwartym dostępie!). Wsparcia merytorycznego w jego powstaniu udzieliła nam dr Sylwia Wilczewska.

18 listopada, w Światowy Dzień Filozofii, zorganizowaliśmy, wzorem roku ubiegłego, plebiscyt na Filozofów ważnych i bliskich według czytelników magazynu „Filozofuj!”. Chcemy, by była to cykliczna, coroczna akcja. 

W listopadzie poszerzyliśmy też grono naszych felietonistów na portalu o prof. Agnieszkę Kijewską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (cykl na temat filozofii średniowiecznej) i prof. Ryszarda Kasperowicza z Uniwersytetu Warszawskiego (cykl poświęcony sztuce). 

W tym miesiącu z rozmachem wystartował też dział „Aktualności akademickie”, w którym publikujemy informacje na temat aktualnych wydarzeń filozoficznych – konferencji, kongresów, sympozjów, otwartych seminariów, debat i zjazdów organizowanych przez instytuty filozofii w całej Polsce.

26 listopada zorganizowaliśmy ponadto w Krakowie spotkanie Klubu „Filozofuj!” pt. „Stanisław Lem – postępowiec czy konserwatysta”.

W grudniu zamieściliśmy również pierwsze ogłoszenia w nowym dziale „Giełda recenzji”, którego zadaniem jest – z jednej strony – ułatwianie autorom i wydawcom znalezienia recenzentów dla swoich publikacji, a – z drugiej strony – naprowadzenie potencjalnych recenzentów na ciekawe pozycje wydawnicze, które mogą otrzymać od wydawców.


Warto wspomnieć, że wg Google Analytics nasz portal w roku 2021 odwiedziło przeszło ćwierć miliona osób (540 tys. użytkowników). Dziękujemy! Nic tak nie motywuje jak świadomość, że nasza praca komuś się przydaje i służy.

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim Autorom tekstów zamieszczanych w zarówno magazynie, jak i w serwisie oraz Redaktorom merytorycznym. Dzięki Wam nasi Czytelnicy mogą zapoznawać się z tą piękną dziedziną wiedzy w sposób kompetentny i przystępny. Tym większy szacun, że zgodziliście się wspierać popularyzację filozofii nieodpłatnie.

Składamy też podziękowania Redaktorom językowym – przede wszystkim Aleksandrze Sitkiewicz, ale również Annie Wewior, Katarzynie Dragan, Marcinowi Gęsiarzowi i Pawłowi Toporowi oraz Grafikom i Ilustratorom: Paulinie Belcarz, Natalii Biesiadzie-Mysiak, Zuzannie Bołtryk, Hannie Bytniewskiej, Ewie Czarneckiej, Florianen vinisi’Siegereith, Annie Koryzmie, Markowi Mosorowi, Lubomirze Platcie, Małgorzacie Uglik, Hannie Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Wojciechowi Zielińskiemu – za uszlachetnienie formy naszego magazynu, dzięki czemu treść łatwiej „przemawia” do umysłów Czytelników, co jest sednem popularyzacji wiedzy. 

Dziękujemy wszystkim współpracownikom: Jakubowi Dziedzicowi, Annie Falanie-Jafrze, Marcinowi Gęsiarzowi, Marcinowi Iwanickiemu, Dariuszowi Jądro, Filipowi Kobieli, Oli Korczak, Marcie Kotarbie, Łukaszowi Krzywoniowi, Piotrowi Lipskiemu, Adrianie Mickiewicz, Aleksandrze Miloradović-Tabak, Dorocie Monkiewicz, Katzrynie Myrcik, Mirelli Nawracale-Urban, Aleksandrze Pałce, Julii Reznikowej, Pawłowi Sikorze, Zuzannie Szutcie, Pawłowi Toporowi, Mirze Zyśko, Rafałowi Wężowi.

Serdecznie dziękujemy Naszym Hojnym Patronom, którzy wspierali nas przez cały rok w projekcie Patronite: Marii Borowy, Izie Bryzik, Tadeuszowi Chelkowskiemu, Przemkowi Czumie, Kacprowi Dyrdzie, Krzysztofowi Dąbkowskiemu, Piotr Elfingerowi, Pawłowi Frendenbergowi, Pawłowi Głazowi, Dominikowi Gnapowi, Adamowi Hutnikiewiczowi, Danielowi Kozie, Sylwii Kucharczak, Sebastianowi Łasajowi, Michałowi Markowi, Alicji Neumann, Mateuszowi Ozimkowi, Tomaszowi Peplińskiemu, Janowi Rychertowi, Pawłowi Siniło, Jarosławowi Spychale, Tomaszowi Stępinskiemu, Karolinie Stępniak, Janowi Swianiewiczowi, Dominice Szafran, Zbigniewowi Szafrańcowi, Magdalenie Szczecinie, Slavo Szcześniakowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józefowi Zonowi (zob. Galeria Patronów). Dzięki Wam mogliśmy sfinansować część bardzo ważnych prac nad numerami oraz innymi ważnymi inicjatywami, które zostały tutaj skrótowo opisane.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Prenumeratorom – za zaufanie i stałą obecność z nami!

Last but not least – dziękujemy wszystkim innym naszym Czytelnikom i Sympatykom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze dzieło popularyzacji filozofii. Dziękujemy też rzeczowym Krytykom – dzięki Wam możemy stale udoskonalać to, co robimy. 

Zachęcamy Was dalszego wspierania „Filozofuj!”.

Wszystkim życzymy wszelkiego dobra w nowym roku!

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy