Numer

Filozofuj! 2022 nr 5 (47): Etyka seksualności

Wydawcą czasopisma jest

Kliknij, aby pobrać plik pdf numeru 5(47)/2022:

Zachęcamy do lektury!


Czy WIESZ, ŻE

Download (PDF, 49.72MB)

 


Redaktor prowadzący numeru: dr Wojciech Lewandowski

Podziękowania za pracę nad numerem „Etyka seksualności” należą się: Autorom tekstów, Redaktorom, w szczególności: Piotrowi Biłgorajskiemu, Eli Drozdowskiej, Błażejowi Gęburze, Marcinowi Iwanickiemu, Robertowi Kryńskiemu, Dorocie Monkiewicz, Redaktorom językowym: Aleksandrze Sitkiewicz, Agnieszce Stańczak, Annie Wewior, Grafikom: Natalii Biesiadzie-Myszak, Paulinie Belcarz, Ewie Czarneckiej, Annie Koryzmie, Lubomirze Platcie, Małgorzacie Uglik, Patrycji Waleszczak, Wojtkowi WU Zielińskiemu, Mirze Zyśko, Specjalistom DTP: Adamowi Dorotowi, Robertowi Kryńskiemu, Patrycji Waleszczak, Mirze Zyśko, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wsparli w projekcie Patronite: Kacprowi Dyrdzie, Piotrowi Elfingerowi, Katarzynie Frąckiewicz, Pawłowi Głazowi, Sebastianowi Łasajowi, Michałowi Markowi, Paulinie Skorupińskiej, Janowi Swianiewiczowi, Zbigniewowi Szafrańcowi, Tomaszowi Szwedowi, Jerzemu Szyjutowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Wojciechowi Wysowskiemu. Również dzięki Waszemu wkładowi możliwe było wydane tego numeru.


Delikatna kwestia > Wojciech Lewandowski
Tym, co jest szczególnie ciekawe w metodologicznych dyskusjach dotyczących etyki seksualnej, jest spór między minimalistami a maksymalistami. Minimaliści twierdzą, że wszystkie kwestie odnoszące się do płciowości można rozstrzygnąć bez konieczności zastanawiania się nad naturą seksu. Maksymaliści uważają, że wartości i powinności związane seksem i seksualnością są specyficznymi zjawiskami moralnymi, a rozstrzygnięcie problemów moralnych w tej sferze wymaga głębokiej refleksji i dotarcia do ich istoty.

Przeciwko Kantowskiemu poglądowi, że pracownicy seksualni to rzeczy > Lina Papadaki
Nawet jeśli przyjmiemy skrajne twierdzenie Kanta, że prostytutka staje się własnością klientów, wciąż nie jest jasne, w jaki sposób jej człowieczeństwo, jej racjonalna osobowość zostają naruszone. Nadal posiada ona zdolność do racjonalnego wyznaczania i realizowania celów. Jednym z jej celów jest właśnie prostytuowanie się.

Po co nam seks? > Artur Szutta
Wiele pytań zaczynających się od słów „po co?” ma dwa rodzaje możliwych odpowiedzi. Jeden polega na odwołaniu się do celowości w naturze, drugi na wskazaniu naszych wyborów i zamierzeń. Zwolennicy pierwszego rodzaju odpowiedzi uznają istnienie obiektywnej istoty rzeczy, inni przeczą istnieniu takiej istoty. Pytanie „po co nam seks?” to kolejny front, na którym spór pomiędzy zwolennikami esencjalizmu i antyesencjalizmu (tak można określić stanowiska obu grup dyskutantów) ma szczególnie ostry charakter.

Cnoty a seks > Artur Szutta
Słowo „cnotliwy”, szczególnie gdy mowa o seksie, nie ma dobrych skojarzeń w potocznym języku. Oznacza kogoś (najczęściej kobietę), kto stroni od aktywności seksualnej. Choć taki obraz cnoty ma pewne uzasadnienie w tym, jak historycznie pojmowano cnotę czystości i seks, istnieje alternatywne rozumienie cnót w kontekście seksualności, cnót, bez których o udanym życiu seksualnym mowy być nie może.

Fragment z klasyka

Wywiad
Filozofowanie o seksie > Wywiad z prof. Neilem McArthurem, światowej sławy ekspertem w dziedzinie etyki seksualnej

Narzędzia filozofa
Eksperyment myślowy: Poeksperymentujmy z seksem > Artur Szutta
Kurs logiki: #11. Logika formalna – zalety i wady > Krzysztof A. Wieczorek

Filozofia w nauce
Meta-fizyka kwantowa: Dialog 2. Starsza teoria kwantów i kształtowanie się nowego obrazu świata > Andrzej Łukasik

Filozofia w literaturze
Jagna – „przedmiot” męskiego pożądania > Natasza Szutta

Filozofia społeczna
Śniadanie kontynentalne: #11. Kiedy etyka jest seksowna? > Tomasz Kubalica

Satyra
Kazanie Thomasa Malthusa zza grobu > Piotr Bartula

Felieton
Z którą połową? > Adam Grobler
Życie seksualne od 9.00 do 17.00 > Jacek Jaśtal
Miłość seksualna, miłość romantyczna > Jacek Hołówka

Wokół tematu
Seksualność wobec postępu technicznego. Czy technologia rozwiąże dylematy moralne?> Marcin Garbowski
Wymiary przyjemności seksualnej > Jagoda Mielczarek, Paweł Sikora

Filozofia w filmie
Miłość ma dwie twarze > Piotr Lipski

Filozofia w szkole
Miłość zmysłowa a moralność. Scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych > Dorota Monkiewicz

Z półki filozofa…
Widok stąd > Natasza Szutta
Filozofia oświecenia w pigułce > Anna Tomaszewska

Filozofia z przymrużeniem oka


Drodzy Czytelnicy,

jeśli pomyśli się o standardowym zestawie zagadnień, które przez wieki pierwszoplanowo zajmują filozofów w ich działalności teoretycznej, to czymś zaskakującym jest fakt, że seks jest tutaj wielkim nieobecnym. Powstaje jednak pytanie, na ile wiarygodna może być filozofia w swojej misji wielostronnego oświetlania kondycji ludzkiej, jeśli – mogłoby się wydawać, że wręcz z premedytacją – pomija tak ważną sferę naszego codziennego życia. Zwłaszcza że gdy filozofia zdaje się w tej kwestii abdykować, swoje opinie na temat seksu zaczyna wytwarzać kultura masowa, na czele z pornografią – dziwaczną mito­logią życia seksualnego.

Być może niektórzy byliby skłonni traktować seks jako zjawisko, które nie ma charakteru poznawczego. Trudno rozstrzygać tę sprawę w tym miejscu, ale warto przynajmniej zauważyć, że skoro tak wielu ludzi niekiedy wręcz podporządkowuje mu swoje życie, to mamy dobry powód, żeby podejrzewać, że można mieć w kwestii seksu prawdziwe i fałszywe przekonania. Przecież tam, gdzie pojawiają się opinie na jakiś temat, można spodziewać się nie tylko prawdy i fałszu, ale także argumentów, nawet jeśli nie zawsze są sformułowane wprost.

Choć seks to dla niektórych gorący temat (który najchętniej przekazaliby komuś innemu), to należy stwierdzić coś dość oczywistego – że potraktowany jako zagadnienie filozoficzne potrzebuje tego samego, co wszelkie inne zjawiska zajmujące filozofów: odrobiny precyzji i chłodnego spojrzenia. Jeśli więc jest coś, co chcielibyście (z filo­zoficznego punktu widzenia) wiedzieć o seksie i nie boicie się o to (filozoficznie) pytać, to zapraszamy do lektury tego numeru.

Na pierwszych stronach wydania znajdziecie historyczno-analityczne wprowadzenie do tematu autorstwa Wojciecha Lewandowskiego, a dalej czekają na Was teksty stanowiące przekrój różnych perspektyw, z jakich można spojrzeć na zagadnienie płciowości. Będzie o funkcjach seksu (Artur Szutta), godności pracowników seksualnych (Lina Papadaki) i seksie… cnotliwym (znów Artur Szutta). Dalej przeczytacie też o techno­logiach przyszłości, które mogą pomóc w rozwiązywaniu dylematów moralnych dotyczących etyki seksualnej (Marcin Garbowski) i seksualnej przyjemności (Jagoda Mielczarek i Paweł Sikora). Polecamy również znakomity wywiad z Neilem McArthurem, światowej sławy ekspertem w dziedzinie będącej przedmiotem tego numeru. Pamiętajcie też o stałych rubrykach: felietonach (w tym numerze gościmy w charakterze felieto­nisty Jacka Hołówkę), satyrze, filozofii w filmie, literaturze i szkole.

Redakcja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Osoby, które chciałby pomóc przy zorganizowaniu spotkania Klubu „Filozofuj!” w swoim mieście, zapraszamy do współpracy. Szczegóły > tutaj.Download (PDF, 49.72MB)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy